SPRAWDŹ czy Jesteś Dyskryminowany

Dyskryminacja ze względu na wiek – Molestowanie w pracy

Pracownicy będący w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym borykają się nie tylko z problemami odrzucania ich aplikacji w procesie rekrutacyjnym, zmuszania do przejścia na emeryturę, czy też odmawianiem dostępu do szkoleń lub kursów podnoszących kwalifikacje. Praca seniora to również codzienne funkcjonowanie w zakładzie pracy, wśród kolegów i przełożonych. Ta codzienność nie zawsze bywa różowa. Osoby starsze [Czytaj Więcej...]

Dyskryminacja ze względu na wiek – Przykłady, jak się bronić?

Czasy, w których normą było rozpoczynanie pracy w danym zakładzie tuż po zakończeniu edukacji, a potem, po kilkudziesięciu latach przepracowanych w tym jednym miejscu, przechodzenie na emeryturę w tym samym zakładzie są już przeszłością. Aktualnie tempo dokonywania się zmian w życiu codziennym dotyczy również ścieżki zawodowej. Niemniej jednak mimo iż z wiekiem teoretycznie nabieramy doświadczenia, [Czytaj Więcej...]

Czy to już dyskryminacja, czy jeszcze nie?

Czasy, w których normą było rozpoczynanie pracy w danym zakładzie tuż po zakończeniu edukacji, a potem, po kilkudziesięciu latach przepracowanych w tym jednym miejscu, przechodzenie na emeryturę w tym samym zakładzie są już przeszłością. Aktualnie tempo dokonywania się zmian w życiu codziennym dotyczy również ścieżki zawodowej. Niemniej jednak mimo iż z wiekiem teoretycznie nabieramy doświadczenia, [Czytaj Więcej...]

Formy dyskryminacji

Dyskryminacja jako nader złożone zjawisko może przejawiać się w różnoraki sposób oraz przyjmować rozmaite formy. Jako że prawo nie zawsze nadąża za zmianami zachodzącymi w życiu codziennym, nie odnajdziemy w nim zamkniętego katalogu, z którego moglibyśmy dowiedzieć się, jakie zachowania powinny zostać uznane za dyskryminujące. Co ciekawe, w polskim prawie przez wiele lat próżno było [Czytaj Więcej...]

Nielegalność dyskryminacji

„Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” – art. 32 ust. 2 Konstytucji RP wyraźnie wskazuje, że dyskryminacja jest zakazana. I nie ma znaczenia, w jakim obszarze życia, ani z jakiej przyczyny ona następuje. Samo zjawisko dyskryminacji jest na tyle patologiczne, że polski ustrojodawca wyraźnie opowiedział się przeciwko [Czytaj Więcej...]

Przyczyny dyskryminacji

Nawiązując do treści poprzedniego artykułu przybliżającego i wyjaśniającego, czym jest dyskryminacja, przypomnijmy, iż jest to sytuacja, w której jeden człowiek, z różnych powodów, jest traktowany mniej korzystnie, niż drugi człowiek znajdujący się w podobnej sytuacji. Istotnym elementem definicji są owe „różne powody”, dla których ludzie są traktowani odmiennie. W niniejszym artykule chcielibyśmy poruszyć kwestię przyczyn, [Czytaj Więcej...]

Skąd się wzięła „dyskryminacja”?

Pojęcie „dyskryminacja” powstało od łacińskiego słowa „discriminatio” i oznacza rozróżnianie, dokonywanie podziału ze względu na różnice. Gdyby poprzestać na łacińskim znaczeniu tego terminu, można by uznać, że w zjawisku zwanym dyskryminacją właściwie nie ma nic złego. W końcu każdy z nas jest indywidualną jednostką i zawsze będziemy się czymś różnili. Niemniej jednak, czy faktycznie dyskryminacja [Czytaj Więcej...]